Network for Public Policy Studies Feedhttp://npps.ir/rss.aspxinfo@amasystem.irNetwork for Public Policy Studies (Shams)182437http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182437امکانات و خدمات برای افراد معلول در مالزیاین مطالعه به بررسی سیاست گذاری مالزی در مورد دسترسی و امکانات برای معلولان با بحث در مورد قوانین و دستورالعمل های مربوطه از سوی دولت مالزی می‌پردازد.2019-05-26T00:47:00+04:30182328http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182328مشکلات افراد معلول در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالیدر این نوشتار تلاش شده است تا دشواری‌های موجود برای افراد معلول در حوزه دانشگاه در دو بخش وضعیت مناسب‌سازی فضای دانشگاهی و وضعیت خدمات آموزشی مورد بررسی قرار گیرد.2018-11-10T21:51:00+03:30182308http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182308دشواری‌های حضور در مدارس تلفیقی برای افراد معلولبا گذشت سال‌ها از اجرای طرح حضور دانش‌آموزان معلول در مدارس عادی و معضلات پیش‌رو، باید به‌طور جدی‌تر با نقایص موجود در طرح برخورد نموده و تا حد امکان آن‌ها را کاهش داد.2018-10-17T19:06:00+03:30182295http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182295آسیب‌های نهاد مدیریت شهری تهران در حوزه افراد معلولدر این نوشته تلاش شده است تا عوامل مؤثر بر کیفیت پایین خدمات عمومی ارائه شده از سوی نهاد مدیریت شهری به شهروندان معلول تشریح گردد و پیشنهاداتی برای بهبود وضع موجود ارائه شود.2018-10-07T14:40:00+03:30182283http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182283وضعیت و جایگاه معلولان در سیاست‌گذاری‌های شهری در شهر تهراندر این نوشتار تلاش شده است تا وضعیت افراد دارای معلولیت در کلانشهر تهران در سه حوزه کیفیت معابر، میزان مناسب سازی شبکه حمل و نقل شهری و وضعیت اماکن و ساختمان‌های عمومی مورد بررسی قرار گیرد.2018-09-24T15:18:13+03:30172036http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=172036ارزیابی عملکرد انجمن نابینایان ایرانانجمن نابینایان ایران مؤسسه‌ای است خیریه که در آذرماه 1372 تشکیل شد و قریب 24 سال است که به حیات خود ادامه می‌دهد. در این مقاله به بررسی نقاط ضعف و قوت این انجمن پرداخته شده‌است.2018-02-07T11:05:00+03:30