Network for Public Policy Studies Feedhttp://npps.ir/rss.aspxinfo@amasystem.irNetwork for Public Policy Studies (Shams)182469http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182469نگاهی به فرصت‌های دیپلماسی اقتصادی ایران و افغانستانهم‌مرز بودن این کشور با ایران و وضعیت نامناسب اقتصادی باعث شده ظرفیت‌های زیادی در اختیار ایران در شرایط تحریم قرار بگیرد. اقتصاد سنتی و نقدی افغانستان، کنترل قاچاق ارز را با دشواری مواجه ساخته و این مسئله رصد معاملات ارزی افغانستان با ایران از سوی ایالات‌متحده را با دشواری مواجه خواهد ساخت. ضمن اینکه محدودیت‌های ژئوپلیتیک افغانستان و اهمیت توسعه بندر چابهار برای این کشور، پیوند بین ایران و افغانستان را افزایش خواهد داد.2019-10-09T06:02:00+03:30182449http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182449آیا رشد اقتصادی موضوعی همیشگی است؟به نظر می‌رسد اولا در مورد همیشگی بودن رشد اقتصادی تردیدهای جدی وجود دارد و ثانیا استفاده فزاینده از منابع طبیعی و آسیب روزافزون به طبیعت، رشد اقتصادی مستمر را در تضاد و ستیز دایمی با فرآیندهای کلیدی حیات در کره زمین قرار داده است.2019-07-13T22:56:00+04:30182448http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182448کارآفرینان زن در مالزی و چالش‌های پیش‌روی آن‌هااعتقاد براین است که نرخ پایین حضور زنان در عرصه کسب‌و‌کار به‌دلیل عوامل فرهنگی‌و‌مالی است. همچنین زنان با میزان قاب‌ توجهی نابرابری در کسب‌و‌کار،آموزش و دسترسی سرمایه مواجه‌می‌شوند .در این‌نوشتار درصدد هستیم کارآفرینی‌زنان در مالزی و موانع آن را مورد بررسی قرار دهیم.2019-07-09T23:35:00+04:30182406http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182406سیر تکاملی برنامه‌ریزی توسعه در مالزیهدف این نوشتار بررسی ماهیت تغییرات در برنامه‌ریزی توسعه مالزی و بررسی عملکرد اقتصاد کشور، به‌ویژه در میان‌مدت و بلندمدت است. تمرکز اصلی این مطالعه بررسی تغییرات در روند برنامه‌ریزی از دهه ۱۹۵۰ است.2019-03-05T21:08:00+03:30182382http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182382نگاهی به دیپلماسی اقتصادی- تجاری ایران و پاکستاندر این نوشتار نقش دیپلماسی اقتصادی و صادرات کالاهای ایرانی به پاکستان را به عنوان ابزاری برای حمایت از کالای ایرانی بررسی می‌کنیم.2019-02-02T20:48:00+03:30182356http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182356فقر مفرط در پنجمین اقتصاد بزرگ دنیافیلیپ آلستون، گزارشگر ویژه موضوعی در زمینه فقر مفرط و حقوق بشر، انتقادات تندی را نسبت به سطح نگران‌کننده فقر در انگلستان و سایر مناطق بریتانیا، نظام اصلاحات دولتی این کشور موسوم به «نظام اعتبار عمومی» و آثار منفی برگزیت بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه بریتانیا بیان کرد.2018-12-15T23:04:00+03:30