Network for Public Policy Studies Feedhttp://npps.ir/rss.aspxinfo@amasystem.irNetwork for Public Policy Studies (Shams)182469http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182469نگاهی به فرصت‌های دیپلماسی اقتصادی ایران و افغانستانهم‌مرز بودن این کشور با ایران و وضعیت نامناسب اقتصادی باعث شده ظرفیت‌های زیادی در اختیار ایران در شرایط تحریم قرار بگیرد. اقتصاد سنتی و نقدی افغانستان، کنترل قاچاق ارز را با دشواری مواجه ساخته و این مسئله رصد معاملات ارزی افغانستان با ایران از سوی ایالات‌متحده را با دشواری مواجه خواهد ساخت. ضمن اینکه محدودیت‌های ژئوپلیتیک افغانستان و اهمیت توسعه بندر چابهار برای این کشور، پیوند بین ایران و افغانستان را افزایش خواهد داد.2019-10-09T06:02:00+03:30182465http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182465نگاهی به واسطه‌گریِ محصولات کشاورزیمحصولاتِ کشاورزی نقشی اساسی در نظامِ اقتصادی ایران دارند و تنظیمِ بازار این محصولات می‌تواند گامی بنیادی به سمت خروج از بحران‌های اقتصادی باشد. متن پیش رو، گفتگوی اختصاصی سایت شمس با دکتر محمدرضا نظری، استادیار دانشگاه شهیدبهشتی، راجع به مسئلهٔ واسطه‌ها در بازار محصولات کشاورزی است.2019-09-05T15:31:00+04:30182464http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182464طرح‌ ملی مسکن‌ یارانه‌ای در اندونزیدر این نوشتار درصدد هستیم مسکن یارانه‌ای و مقرون‌به‌صرفه برای گروه‌های کم‌درآمد در اندونزی را مورد بررسی قرار دهیم.2019-09-01T16:27:00+04:30182456http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182456سیاست‌های رفاه مسکن برای سالمندان در کره و ژاپندر کره، میزان جمعیت سالمند 9.1 درصد در سال 2005 بوده و در سال 2010 به 10.1 درصد رسید . اهداف این مطالعه عبارتند از: 1) درک وضعیت مسکن کره برای سالمندان، 2) مقایسه سیاست‌های رفاه مسکن برای سالمندان بین کره و ژاپن.2019-07-30T00:30:00+04:30182449http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182449آیا رشد اقتصادی موضوعی همیشگی است؟به نظر می‌رسد اولا در مورد همیشگی بودن رشد اقتصادی تردیدهای جدی وجود دارد و ثانیا استفاده فزاینده از منابع طبیعی و آسیب روزافزون به طبیعت، رشد اقتصادی مستمر را در تضاد و ستیز دایمی با فرآیندهای کلیدی حیات در کره زمین قرار داده است.2019-07-13T22:56:00+04:30182448http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182448کارآفرینان زن در مالزی و چالش‌های پیش‌روی آن‌هااعتقاد براین است که نرخ پایین حضور زنان در عرصه کسب‌و‌کار به‌دلیل عوامل فرهنگی‌و‌مالی است. همچنین زنان با میزان قاب‌ توجهی نابرابری در کسب‌و‌کار،آموزش و دسترسی سرمایه مواجه‌می‌شوند .در این‌نوشتار درصدد هستیم کارآفرینی‌زنان در مالزی و موانع آن را مورد بررسی قرار دهیم.2019-07-09T23:35:00+04:30