Network for Public Policy Studies Feedhttp://npps.ir/rss.aspxinfo@amasystem.irNetwork for Public Policy Studies (Shams)182116http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182116عمده‌ترین مسائل کشور در حوزه حقوقی و قانون‌گذاریمرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1395 کتاب مهمی با عنوان «عمده‌ترین مسائل کشور: اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» منتشر کرد که به تدریج خلاصه‌ی هر یک از بخش‌های موضوعی آن در شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی منتشر می‌شود.2018-04-03T09:33:00+04:3061543http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=61543ملاحظات سیاست‌گذاری در نظام قانون‌گذاری ایرانبحث از افراط در «ستایش قانون» را در کنار شاخص­‌هایی که «قانون خوب» را هدف قرارداده‌اند، باید اهمیت داد و شاخص­‌های وضعیت آن را رصد کرد.2016-04-10T18:17:00+04:30