Network for Public Policy Studies Feedhttp://npps.ir/rss.aspxinfo@amasystem.irNetwork for Public Policy Studies (Shams)111799http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=111799منابع آب ژرف: فرصت یا تهدید!؟گاهی در رسانه‌ها و نیز در سیاست‌های رسمی، از منابع آب ژرف به‌عنوان راه‌حل اساسی برای خروج کشور از بحران آب اشاره می‌شود. این نوشتار سعی دارد که بهره‌برداری از آب‌های ژرف به‌عنوان راه‌حلی برای برون‌رفت از کشور از بحران منابع آب را به چالش بکشد و به راه‌کارهای منطقی برای این منظور اشاره کند.2017-01-28T15:55:00+03:3011278http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=11278احداث و توسعه سراسری بادشکن‌های زنده و کمربندهای سبز محافظتی با استفاده از گونه‌های بومیافزایش وقوع پدیده ریزگردها به همراه افزایش کانون‌های تولید گرد و غبار محلی در پی بروز خشکسالی در سال‌های اخیر، متاسفانه اثرات منفی قابل توجهی بر روی محیط زیست، سلامت شهروندان، بهره‌وری آب، کشاورزی و اقتصاد کشور در کوتاه‌مدت داشته‌است. عدم مدیریت علمی این بحران‌ها در قالب یک طرح استراتژیک جامع که در بر‌گیرنده طرح‌های کوتاه‌مدت تا بلند‌مدت علمی و کاربردی باشد، آینده توسعه‌پایدار در کشور را در هاله‌ای از ابهام فرو خواهد برد. هدف از ارائه این مقاله معرفی یکی از راهکارهای جهانی سازگار با محیط‌زیست و توسعه‌پایدار در کنترل و کاهش موثر اثرات مخرب کانون‌های مولد گرد و غبار محلی و تغییرات اقلیمی بر روی محیط‌زیست و کشاورزی است. امروزه احداث بادشکن‌های زیستی و سایر فعالیت‌های اگروفارستری در سیستم‌های کشاورزی پایدار مورد تاکید کارشناسان محیط زیست و مراکز معتبر علمی دنیا می‌باشد. ایجاد بادشکن‌ها علاوه بر کاهش سرعت باد و کنترل فرسایش بادی، باعث افزایش عملکرد محصول، کاهش و مهار گرد و غبارهای محلی، افزایش راندمان مصرف آب، کاهش تبخیر و تعرق سالیانه و نیاز آبی گیاه خواهد شد. مضاف بر این، کمک به احیاء جنگل‌های کشور از طریق تولید چوب، ترسیب کربن، تولید اکسیژن، سلامت شهروندان، ارزش‌های زیبایی منظر و فراهم‌آوردن زیستگاهی برای حیات وحش از دیگر فواید مهم احداث باد شکن‌های زنده در دشت‌ها و مزارع کشاورزی کشور بخصوص در حومه شهرها و مراکز جمعیتی خواهد بود.2015-06-08T13:18:00+04:30