Network for Public Policy Studies Feedhttp://npps.ir/rss.aspxinfo@amasystem.irNetwork for Public Policy Studies (Shams)182299http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182299سازمان‏‌های مردم‏‌نهاد محیط‌‏زیستی، در مسیر بلوغدر این نوشتار به اختصار به بیان ماهیت فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی در ایران پرداخته و صرف نظر از تحلیل‌های جامعه‌شناسی، به مهم‌ترین چالش‌ها و راهکارهای رشد و توسعه آن‌ها در مسیر بلوغ اجتماعی- سیاسی اشاره می‌شود.2018-10-10T10:26:00+03:3091704http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=91704مسیری برای آیندهسازمان‌های غیردولتی و داوطلبانه مردم‌نهاد محیط‌زیستی در کشور ما از کمبود اصلی‌ترین دارایی‌شان که همانا «سرمایه اجتماعی» است، رنج می‌برند. در واقع گزاره محوری نوشتار حاضر آن است که «سرمایه اجتماعی» حلقه مفقوده‌ای هست که کمرنگ بودن آن در استراتژی کنش جمعی بدنه سازمان‌های غیردولتی محیط‌زیستی ایران، مانعی جدی برای حضور توانمند و با قدرت، جامعه مدنی در کنار دولت و بخش خصوصی برای حل مسائل محیط‌زیستی به شمار می‌آید.2016-10-02T15:53:00+03:3091640http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=91640چارچوب مفهومی فرآیند کشف، پژوهش و اجتماعی کردن مسائل محیط‌زیستیحدود ۲۰ سال بعد از ظهور محیط‌زیست‌گرایی، جامعه‌شناسی متوجه مسائل محیط‌زیستی و پیوند و رابطه تخریب محیط‌زیست و پیامدهای اجتماعی آن می‌شود و سعی در اجتماعی‌شدن مسائل محیط‌زیستی می‌کند. با این ‌وجود هنوز هم ما ایرانی‌ها در کشف، پژوهش و اجتماعی کردن مسائل محیط‌زیستی با کاستی‌های بسیاری روبرو هستیم. پاسخ اصلی به چرایی این کمبودها، هدف این نوشتار است.2016-07-10T16:04:00+04:3061508http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=61508انتظارات محیط‌زیستی از مجلس دهمنمایندگانی می‌بایست به صندلی سبز بهارستان تکیه زنند که از دانش حداقلی لازم برای تصدی وظیفه نمایندگی در حوزه محیط‌زیست برخوردار باشند.2016-02-17T20:07:00+03:3021377http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=21377ضرورت‌های ارتقای متولی محیط‌زیست در ایرانروی کار‌آمدن دولت یازدهم و بروز برخی نشانه‌های تنش‌آور محیط‌زیستی در ایران مسائل و سیاست‌های محیط‌زیستی را مجدداً در کانون توجه مسئولان قرار گرفته داده‌است، در این میان تغییر ساختار سازمان متولی محیط‌زیست نیز راهکاری است که بر آن تاکید شده است. سیاستگذاران کشورهای در حال توسعه در مواجه با مسائل و مشکلات سیاستی و مدیریتی، اولین راهکاری که به ذهنشان می‌رسد تغییر سازمانی در آن حوزه است تغییراتی که اغلب، توجه به موضوع و مشکل اصلی را به حاشیه می‌برد و معمولاً به حل مشکل نیز کمک نمی‌کند. توجه دوباره به تغییر سازمانی در محیط‌زیست ایران از همین نوع برخورد با مشکلات سیاستی ارزیابی می‌شود.2015-10-07T08:19:00+03:3021342http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=21342ابعاد چهارگانه بازسازی سازمان‌های متولی طبیعتآیا سازمان‌ها، اجاره‌بهای خود به محیط‌زیست را می‌پردازند؟ چگونه سازمان‌ها، بویژه سازمان‌های متولی طبیعت، بهتر می‌توانند به پرداخت این اجاره‌بها اقدام نمایند؟ این نوشتار به سادگی بیان می‌دارد که این سازمان‌ها نیاز دارند تا در چهار بُعد مختلفِ ساختاری، ذهنی، معنوی و اجتماعی دگرگون شوند تا بتوانند از طریق خدمت‌رسانی، به پرداخت اجاره‌بها بپردازند.2015-08-30T14:20:00+04:30