Network for Public Policy Studies Feedhttp://npps.ir/rss.aspxinfo@amasystem.irNetwork for Public Policy Studies (Shams)111878http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=111878آینده انرژی‌های تجدیدپذیر در ایراندبی به دنبال این است در سال‌های آتی تبدیل به کم‌کربن‌ترین شهر جهان شود. در واقع، این شهر در پی این است که 7 درصد از میزان تولید خود را تا سال 2020، 25 درصد تا سال 2030 و بیش از 75 درصد تا سال 2050 به تولید انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص دهد.2017-06-13T17:47:00+04:3011168http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=11168پیش‌نیازها و الزامات حرکت به‌سوی اقتصاد سبز در ایرانبا بررسی برخی از آشکارترین شاخص‌های اقتصادی کشور، به یک شاهد ساده می‌رسیم که اثبات می‌کند: ما در چیدمان اقتصادی خویش، نه‌تنها به سمت توسعه پایدار حرکت نمی‌کنیم؛ بلکه با روندی شتابناک و نگران‌کننده در حال دور شدن و تشدید ناپایداری هستیم! چرا؟ نوشتار پیش رو، می‌کوشد تا به این پرسش کوتاه اما حیاتی، پاسخی سزاوارانه دهد.2015-03-10T11:39:00+03:30