Network for Public Policy Studies Feedhttp://npps.ir/rss.aspxinfo@amasystem.irNetwork for Public Policy Studies (Shams)182448http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182448کارآفرینان زن در مالزی و چالش‌های پیش‌روی آن‌هااعتقاد براین است که نرخ پایین حضور زنان در عرصه کسب‌و‌کار به‌دلیل عوامل فرهنگی‌و‌مالی است. همچنین زنان با میزان قاب‌ توجهی نابرابری در کسب‌و‌کار،آموزش و دسترسی سرمایه مواجه‌می‌شوند .در این‌نوشتار درصدد هستیم کارآفرینی‌زنان در مالزی و موانع آن را مورد بررسی قرار دهیم.2019-07-09T23:35:00+04:30182104http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182104عمده‌ترین مسائل کشور در حوزه اقتصاد کلان و کسب و کارمرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1395 کتاب مهمی با عنوان «عمده‌ترین مسائل کشور: اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» منتشر کرد که به تدریج خلاصه‌ی هر یک از بخش‌های موضوعی آن در شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی منتشر خواهد شد.2018-03-10T11:16:00+03:30172053http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=172053واکاوی مسئله فقر و بیکاری با تأکید بر رویکرد طرد اجتماعیسیاست‌های اشتغال در برخورد با مسئله فقر و بیکاری در ایران می‌بایست مبتنی بر رویکرد طرد اجتماعی، به سمت پیشگیری و اقدامات فعال با برآیند اصلاح خدمات ارائه‌شده، تغییر مسیر دهد.2018-02-13T11:15:00+03:3011241http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=11241بررسی موضوع اشتغال و بیکاری در استان فارس(نشست نخست)هشتمین جلسه اتاق فکر استان فارس با موضوع اشتغال و بیکاری روز پنج‌شنبه 14 اسفند 93، ساعت 15:30، در محل ساختمان جدید اتاق فکر استان فارس برگزار شد. در این نشست که با حضور جمعی از نخبگان دانشگاهی و مدیران استانی برگزار شد، موضوع اشتغال و بیکاری در استان فارس به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شد.2015-03-07T09:06:00+03:30