1. خانه >
 2. حوزه‌های سیاستی >
 3. سیاست اقتصادی >
 4. خدمات >
 5. صنعت فراغت
نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

 • مسائل و راهکارهای توسعه گردشگری از نگاه صاحبنظران

  مسائل و راهکارهای توسعه گردشگری از نگاه صاحبنظران

  اصفهان 28 بهمن 1393 ساعت 08:48

  چهارمین نشست تخصصی اتاق فکر استان اصفهان پیرامون مسائل گردشگری و راهکارهای توسعه گردشگری در سطح ملی و استانی، روز دوشنبه 27 بهمن‌ماه از ساعت 10 الی 12 در معاونت فرهنگی دانشگاه اصفهان برگزار شد. در این جلسه برخی مهم‌ترین چالش‌های توسعه گردشگری استان اصفهان به بحث و نظر گذاشته شد.