1. خانه >
 2. حوزه‌های سیاستی >
 3. سیاست محیط زیست >
 4. سمن‌های محیط زیستی >
 5. شبكه‌بندی و ساماندهی
نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

 • مسیری برای آینده

  سرمایه اجتماعی رمز موفقیت سازمان‌های غیردولتی محیط‌زیستی در ایران

  مسیری برای آینده

  معصومه اشتیاقی

  11 مهر 1395 ساعت 15:53

  سازمان‌های غیردولتی و داوطلبانه مردم‌نهاد محیط‌زیستی در کشور ما از کمبود اصلی‌ترین دارایی‌شان که همانا «سرمایه اجتماعی» است، رنج می‌برند. در واقع گزاره محوری نوشتار حاضر آن است که «سرمایه اجتماعی» حلقه مفقوده‌ای هست که کمرنگ بودن آن در استراتژی کنش جمعی بدنه سازمان‌های غیردولتی محیط‌زیستی ایران، مانعی جدی برای حضور توانمند و با قدرت، جامعه مدنی در کنار دولت و بخش خصوصی برای حل مسائل محیط‌زیستی به شمار می‌آید.