1. خانه >
 2. حوزه‌های سیاستی >
 3. سیاست محیط زیست >
 4. انرژی‌های نو >
 5. فرصت‌ها و آینده‌پژوهی
نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

 • پیش‌نیازها و الزامات حرکت به‌سوی اقتصاد سبز در ایران

  پیش‌نیازها و الزامات حرکت به‌سوی اقتصاد سبز در ایران

  اردوان زرندیان

  19 اسفند 1393 ساعت 11:39

  با بررسی برخی از آشکارترین شاخص‌های اقتصادی کشور، به یک شاهد ساده می‌رسیم که اثبات می‌کند: ما در چیدمان اقتصادی خویش، نه‌تنها به سمت توسعه پایدار حرکت نمی‌کنیم؛ بلکه با روندی شتابناک و نگران‌کننده در حال دور شدن و تشدید ناپایداری هستیم! چرا؟ نوشتار پیش رو، می‌کوشد تا به این پرسش کوتاه اما حیاتی، پاسخی سزاوارانه دهد.