1. خانه >
 2. حوزه‌های سیاستی >
 3. سیاست محیط زیست >
 4. تنوع زیستی >
 5. گونه‌های جانوری
نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

 • مرگ حیوانات در جاده‌ها و ضرورت سیاست‌گذاری کارآمد

  مرگ حیوانات در جاده‌ها و ضرورت سیاست‌گذاری کارآمد

  طیبه سپهوند

  28 مرداد 1396 ساعت 09:43

  برخورد با حیوانات در جاده‌ها دارای پیامدهای منفی گوناگونی است از جمله: جراحت و مرگ حیوانات، خطر برای سرنشینان خودروها، نابودی گونه‌های در معرض خطر، تلف شدن دام‌ها یا حیوانات خانگی، آسیب به خودروها، هزینه‌های مالی برای خودروها و جاده‌ها، ایجاد منظره‌ای با بار روانی منفی.

 • جشن سلام درنا: معرفی الگویی از یک ائتلاف اجتماعی

  جشن سلام درنا: معرفی الگویی از یک ائتلاف اجتماعی

  محمود شارع‌پور

  2 اسفند 1394 ساعت 17:01

  یکی از مسائل استان مازندران موضوع محافظت از پرندگان مهاجر است. متاسفانه هر ساله شاهد کشتار تعداد زیادی از این پرندگان مهاجر در استان هستیم به طوری که از درنای سیبری فقط یک عدد باقی مانده است. این موضوع به مساله‌ایی بدخیم و پیچیده تبدیل شده است زیرا شکار پرندگان سال‌هاست که تداوم دارد و نوع شکار، عاملان شکار، انگیزه‌های شکار و پیامدهای شکار از پیچیدگی فراوانی برخوردار است به طوری که مسئولین رسمی مربوطه یعنی سازمان حفاظت از محیط زیست به تنهایی از حل این مساله عاجز می‌باشند و مداخله نیروهای قهری نظیر نیروی انتظامی نه تنها کمک به حل مساله ننموده بلکه بر پیچیدگی ابعاد آن افزوده است.
  در این مساله ذینفعان زیادی وجود دارند که در تعیین سرنوشت این مساله موثرند و هیچ قدرت واحدی به تنهایی قادر به واداشتن افرادی که به صید پرندگان مشغولند، نیست. حل مسئله شکار پرندگان فقط به کمک مالی یا قدرت سیاسی دولت بستگی ندارد بلکه باید افراد و گروه های مختلف در یافتن راه حل و اجرای آن سهیم و شریک باشند.