نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • تبیین الگوی سیاست‌گذاری اجتماعی در حوزه بازنشستگی

    تبیین الگوی سیاست‌گذاری اجتماعی در حوزه بازنشستگی

    رویدادها | 27 اردیبهشت 1397 ساعت 02:13

    چهل و هفتمین جلسه از گفتگوهای راهبردی با موضوع «تبیین الگوی سیاست‌گذاری اجتماعی در حوزه بازنشستگی»، با سخنرانی دکتر یاسر باقری مدیر گروه مطالعات اجتماعی و فرهنگی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در محل تالار تدبیر مرکز بررسی‌های استراتژیک برگزار می‌شود.