نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • آیا دانلود غیرقانونی کتاب همان کتاب‌دزدی است؟

    آیا دانلود غیرقانونی کتاب همان کتاب‌دزدی است؟

    نویسنده: علی پیرحیاتی |

    کتاب و کتابخوانی | 16 خرداد 1396 ساعت 03:28

    نگارنده مقاله حاضر، از دانلود غیرقانونی کتاب‌های فارسی دفاع نمی‌کند، اما «دزدی» نامیدنِ این کار پیامدهایی نیز خواهد داشت که باید آن‌ها را گوشزد کرد. اگر دانلود غیرقانونی کتاب را دزدی بدانیم، پس ترجمه و نشر بی‌مجوزِ کتاب‌های خارجی نامش چیست؟ اگر دانلود غیرقانونی را که نوعی استفاده غیرتجاری از کتاب‌هاست، دزدی بنامیم، آنگاه استفاده تجاری از کتاب‌های دیگران، به‌طریق‌اولی، دزدی خواهد بود.