نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • حکومت نظامی و ثبات سیاسی

    حکومت نظامی و ثبات سیاسی

    حكمرانی و مردمسالاری دینی | 11 آذر 1397 ساعت 20:15

    در شکل کلی، حضور نظامیان در عرصه سیاسی به هر شکل ممکن از نشانگان بیماری سیاسی و ناکارآمدی سیاسی و تداوم آن نوعی عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی سیاسی است. در واقع هرگونه دخالت نظامیان در امور سیاسی نشانه وضع غیرعادی و نامناسب است و برای تداوم آن نیز ضروری است حالت فوق‌العاده در کشور برقرار گردد.