نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • «پژوهش و فناوری» یا «پژوهش و نوآوری»

    «پژوهش و فناوری» یا «پژوهش و نوآوری»

    نویسنده: مجتبی شفیعی میثم مجیدی |

    نوآوری | 17 آذر 1397 ساعت 20:13

    قرار دادن پژوهش و فناوری کنار یکدیگر، خطای پارادایمی است که کشور ما را از توسعه مبتنی بر نوآوری به عقب رانده است. لذا شایسته است، بجای پژوهش و فناوری، پژوهش و نوآوری، هم در حوزه محتوایی و هم نهادی، مبدل به اولویت اصلی راهبری توسعه کشور گردد.