نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • نگاهی به بودجه نظامی چین

    نگاهی به بودجه نظامی چین

    نویسنده: مهدی رضائی |

    آسیا | 25 مرداد 1396 ساعت 09:35

    در سال ۲۰۱۵، رقم رسمی هزینه‌های دفاعی دولت چین، ۱۴۶ میلیارد دلار بود که نسبت به سال ۲۰۱۴ (۱۳۱ میلیارد دلار)، یک افزایش ۱۱ درصدی را نشان می‌داد. این رقم، بودجه نظامی چین را به بیشترین بودجه نظامی در جهان پس از آمریکا تبدیل می‌کند.