نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • ضرورت سیاست توانمندسازی در مواجهه با مسئله بی‌خانمانی

    ضرورت سیاست توانمندسازی در مواجهه با مسئله بی‌خانمانی

    نویسنده: فردین منصوری |

    اعتیاد | 27 شهریور 1396 ساعت 17:42

    به نظر می‌رسد طرح‌ها و سیاست‌های سازمان‌دهی بی‌خانمانی در شهر تهران که بخش عمده‌ای از آن توسط شهرداری تهران انجام می‌شود یک رویکرد مکان – خدمت (ایجاد مدد سراهای شبانه) و به‌صورت ارائه خدماتی به‌صورت موقت و محدود است. در این رویکرد تلاشی برای بازگرداندن این قشر آسیب‌دیده به زندگی عادی و توانمندسازی آنان صورت نمی‌گیرد.