نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • سیاست‌گذاری مسکن در ژاپن

    سیاست‌گذاری مسکن در ژاپن

    نویسنده: بهاره فلاحی |

    مسكن | 28 خرداد 1397 ساعت 18:07

    موجودی فعلی مسکن در ژاپن به دلیل سیاست‌گذاری موفق در حوزه مسکن در ۵۰ سال گذشته به‌گونه‌ای است که عرضه مسکن بیش از تقاضا بوده و دولت توانسته بر مشکل کمبود مسکن غلبه کند