نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

 • عمده‌ترین مسائل کشور در حوزه صنعت، معدن و انرژی

  عمده‌ترین مسائل کشور در حوزه صنعت، معدن و انرژی

  صنعت و معدن | 19 اسفند 1396 ساعت 12:01

  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1395 کتاب مهمی با عنوان «عمده‌ترین مسائل کشور: اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» منتشر کرد که به تدریج خلاصه‌ی هر یک از بخش‌های موضوعی آن در شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی منتشر خواهد شد.

 • عمده‌ترین مسائل کشور در حوزه اقتصاد کلان و کسب و کار

  عمده‌ترین مسائل کشور در حوزه اقتصاد کلان و کسب و کار

  سیاست بازار كار | 19 اسفند 1396 ساعت 11:16

  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1395 کتاب مهمی با عنوان «عمده‌ترین مسائل کشور: اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» منتشر کرد که به تدریج خلاصه‌ی هر یک از بخش‌های موضوعی آن در شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی منتشر خواهد شد.