نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • بررسی بحران آب و محیط زیست در اتاق فکر استان فارس (نشست نخست)

    بررسی بحران آب و محیط زیست در اتاق فکر استان فارس (نشست نخست)

    نویسنده: سعید رحیمیان |

    فارس | رویدادها | 24 آبان 1393 ساعت 15:50

    سومین جلسه اتاق فکر استان فارس با موضوع بحران آب و محیط زیست روز پنجشنبه مورخ 22 آبان 1393 در دفتر معاونت فرهنگی دانشگاه شیراز تشکیل شد. در این نشست که با حضور جمعی از نخبگان دانشگاهی برگزار شد، مواردی چون علل بحران آب، مدیریت آب های سطحی، تغییرات آب و هوایی، سوء مدیریت سیاسی منابع آب، غلبه نگاه های ناحیه ای و منطقه ای و مسائل فنی بحران آب به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.