نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

 • ششمین شماره فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی منتشر شد

  ششمین شماره فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی منتشر شد

  رویدادها | 21 بهمن 1396 ساعت 06:48

  ششمین شماره فصلنامه‌ی «مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی» با صاحب امتیازی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری منتشر شد. این شماره از فصلنامه، تحت عنوان ویژه‌نامه «محیط زیست و جامعه» به چاپ رسیده‌ است.

 • سایت مرکز بررسی‌های استراتژیک رونمایی شد

  سایت مرکز بررسی‌های استراتژیک رونمایی شد

  رویدادها | 11 شهریور 1396 ساعت 17:12

  سایتِ رسمی «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری» پنجره‌ای برای تعامل این مرکز با نخبگان، دانشجویان و پژوهشگران برای «ارتقای مفهوم دولت در ایران»، «تهیه، تدوین و اشتراک پژوهش‌های سیاستی» با هدفِ «ترسیم و پیشنهاد سیاست‌ها به دولت» و «پشتیبانی سیاستی از سیاست‌های دولت» است.

 • سومین شماره فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی منتشر شد

  سومین شماره فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی منتشر شد

  رویدادها | 31 خرداد 1396 ساعت 17:31

  سومین شماره فصلنامه‌ی «مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی» با صاحب امتیازی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری منتشر شد.

 • دومین شماره فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی منتشر شد

  دومین شماره فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی منتشر شد

  رویدادها | 23 فروردین 1396 ساعت 18:14

  دومین شماره فصلنامه‌ی «مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی» با صاحب امتیازی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری منتشر شد.

 • درس‌های فوکوشیما برای پلاسکو

  درس‌های فوکوشیما برای پلاسکو

  عمومی | 19 بهمن 1395 ساعت 15:55

  با حکم رئیس‌جمهور هیئت غیردولتی ویژه‌ای برای بررسی حادثه ساختمان پلاسکو و تدوین گزارش ملی در خصوص آن تشکیل شد. تشکیل چنین هیئت‌هایی در جهان مرسوم است، یکی از مهم‌ترین این هیئت‌ها برای بررسی حادثه نیروگاه اتمی فوکوشیما توسط مجلس ژاپن تشکیل شد. گزارش عملکرد این هیئت که اتفاقاً برای اولین بار در تاریخ ژاپن با ترکیبی غیردولتی تشکیل می‌شد، نمونه‌ای از عملکرد این گونه هیئت‌هاست و حاوی نکات مهمی برای هیئت ویژه بررسی حادثه پلاسکوست. از این‌رو خلاصه مدیریتی این گزارش که توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ترجمه شده در اختیار عموم قرار می‌گیرد.