نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

 • آسیب‌های نهاد مدیریت شهری تهران در حوزه افراد معلول

  آسیب‌های نهاد مدیریت شهری تهران در حوزه افراد معلول

  نویسنده: معصومه سلطانی |

  معلولان | 15 مهر 1397 ساعت 14:40

  در این نوشته تلاش شده است تا عوامل مؤثر بر کیفیت پایین خدمات عمومی ارائه شده از سوی نهاد مدیریت شهری به شهروندان معلول تشریح گردد و پیشنهاداتی برای بهبود وضع موجود ارائه شود.

 • آسیب‌شناسی شهری در کلانشهر تهران؛ ریشه‌ها و راهکارهای مدیریتی

  آسیب‌شناسی شهری در کلانشهر تهران؛ ریشه‌ها و راهکارهای مدیریتی

  نویسنده: پرویز آقایی |

  حكمرانی و مردمسالاری دینی | 8 خرداد 1397 ساعت 11:50

  در این پژوهش سعی بر آن بوده تا مهم‌ترین آسیب‌ها با توجه به وضعیت کنونی کلان‌شهر تهران ارزیابی گردد. در مرحله دوم، ریشه این آسیب‌ها از دیدگاه برنامه‌ریزی استراتژیک مورد اشاره قرار گرفته و سپس راهکارهای مورد نظر تشریح شده است.

 • بافت فرسوده در تهران

  بافت فرسوده در تهران

  نویسنده: بهاره فلاحی |

  مسكن | 7 بهمن 1396 ساعت 09:04

  بافت‌های فرسوده شهری از مشکلات مدیریت شهری محسوب می‌شود. قیمت مسکن در این مناطق ارزان است و در نتیجه جمعیت بالایی در آن سکونت دارند اما از مشکلات اساسی بافت فرسوده عدم انطباق بافت‌های قدیم با نیازهای امروزی است.

 • حکمرانی شهری و ضرورت سازگاری شهری با اثرات تغییر اقلیم

  حکمرانی شهری و ضرورت سازگاری شهری با اثرات تغییر اقلیم

  نویسنده: مجید دکامین |

  تغییرات اقلیمی | 7 خرداد 1396 ساعت 15:27

  امروزه کسی منکر تغییر اقلیم و اثرات آن بر زندگی روزمره انسان‌ها نیست. اگر شهرهای ما به‌دنبال حل چالش‌های مرتبط با تغییر اقلیم هستند، راهکار مؤثر در این مورد را می‌توان در تغییر رویکرد حکمرانی کنونی حاکم بر شهرها جست‌وجو کرد. هدف از این نوشتار در مرحله اول نشان‌دادن خطرات اصلی است که شهرهای ما را تهدید می‌کند و در مرحله بعد ارائه چالش‌های حکمرانی است که به‌واسطه آن می‌توان هنجارهای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری شهری را تغییر داد تا سرمایه‌گذاری مؤثری در زیرساخت‌ها و مدیریت شهرها ایجاد شود و درنهایت بتوان به حکمرانی شهریِ جامعی درخصوص سازگاری با اثرات تغییر اقلیم دست یافت.