نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • مدیریت جنبش‌های اجتماعی در ایران

    مدیریت جنبش‌های اجتماعی در ایران

    نویسنده: علی صالح‌نیا |

    جنبش‌های سیاسی و اجتماعی | 5 اسفند 1396 ساعت 10:56

    جنبش‌های اجتماعی در کشور ما پدیده قالب‌ریزی شده و ساختارمند نیستند که بدانیم دقیقاً با چه چیزی مواجه هستیم. به دلیل بسط فضای ارتباطی و سهولت در ارتباط‌گیری از طریق فضای اینترنت و فضای مجازی، دسترسی گفتمانی بسیار زیاد شده است و این جنبش‌ها می‌توانند با اعضای خود و اعضای جامعه به‌راحتی ارتباط برقرار کنند