نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • فرهنگ و آب: علوم اجتماعی، محیط‌زیست و صلح

    فرهنگ و آب: علوم اجتماعی، محیط‌زیست و صلح

    مدیریت آب | 23 آبان 1393 ساعت 16:56

    عطیه میری؛ چهارشنبة هفتة گذشته و در شرایطی که به مناسبت قرار داشتن در هفتة پاسداشت علم و صلح، نمایشگاهی با این موضوع در دانشکدة فیزیک دانشگاه تهران در حال برگزاری بود، جمعی از کارشناسان، اندیشمندان، متخصصان و علاقه‌مندان به حوزة آب، در سالن آمفی‌تئاتر این دانشگاه گرد هم آمدند تا دومین میزگرد تخصصی با محوریت بحران آب را برگزار کنند. عنوان این میزگرد که جلسة نخست آن در مهم ماه برگزار شد، «فرهنگ و آب: علوم اجتماعی، محیط‌زیست و صلح» بود.