نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • وضعیت توسعه اجتماعی در ایران

    وضعیت توسعه اجتماعی در ایران

    نویسنده: محدثه جلیلی |

    عدالت اجتماعی و كیفیت زندگی | 2 آذر 1396 ساعت 03:21

    در دهه‌های اخیر، این تفکر قوت گرفته‌است که توسعه واقعی باید پیشرفت اجتماعی و اقتصادی را توامان مدنظر داشته باشد. شاخص پیشرفت اجتماعی ازجمله شاخص‌هایی است که با توجه به خروجی اجتماعی و زیست‌محیطی جوامع به‌جای توجه به خروجی صرف اقتصادی، سطح رفاه را اندازه‌گیری می‌کند.