نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • برجام و کنش‌های دیپلماتیک ایران در مواجهه با اروپا

    برجام و کنش‌های دیپلماتیک ایران در مواجهه با اروپا

    نویسنده: حسین مفیدی احمدی |

    امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی | 16 تیر 1397 ساعت 13:20

    تمرکز بر دکترین درگیرکردن، تأکید بر رابطه برجام با رژیم اشاعه و جایگاه اروپا در تنظیم دستورکار جهانی، تمرکز بر درهم‌کنش تحولات امنیتی خاورمیانه بر امنیت جان شهروندان اروپایی و پروژه اروپا، تأکید بر دفاعی‌بودن کنش‌های منطقه‌ای و موشکی ایران و تکیه بر رابطه برجام و فروم منطقه‌ای موردنظر اروپا باید به پیشران‌های اصلی کنش‌های دیپلماسی رسمی و رسانه‌ای ایران در مواجهه با اروپا بدل شود.