نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • تهدیدهای زیست‌محیطی فضایی برای ایران

    تهدیدهای زیست‌محیطی فضایی برای ایران

    نویسنده: گلاره رستگارنیا |

    سیاست محیط زیست | 15 اردیبهشت 1398 ساعت 20:34

    ایران که با پرتاب مستقل ماهواره امید در سال 2009 به عنوان بازیگری فضایی ظهور یافت، با وجود پشت سر گذاشتن کشورهای درحال توسعه و فاقد فناوری فضایی، هم‌چنان که فاصله زیادی با برترین‌های فضایی برای فعالیت در این عرصه دارد، از آثار مخرب برجای مانده از کاربرد فناوری‌ها و فعالیت‌های فضایی در امان نیست و تهدیدهای زیست‌محیطی فضایی برای آن جدی‌تر محسوب می‌شوند، بدین ترتیب مرور تهدیدهای زیست‌محیطی فضایی و نقش فناوری‌ها در رفع آن‌ها ضرورت دارد.