نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • انتخابات ایران: واقعیت‌ها و انتظارات پیش رو

    انتخابات ایران: واقعیت‌ها و انتظارات پیش رو

    نویسنده: نیکنام ببری |

    توسعه نهادی تحزب | 16 خرداد 1396 ساعت 23:27

    نبودِ فاصله زمانی مناسب برای تبلیغ و معرفی نامزدها، پیامدی جز شعاری‌شدن انتخابات ازسوی نامزدها نخواهد داشت. قاعده‌مندی و رفتار سازمانی و حزبی به تشریک مساعی تمامی جریان‌های سیاسی نیاز دارد. در صورت پایبندی افراد و گروه‌ها به سیتسم حزبی، جامعه نیز در انتخاب‌های سیاسی خود محاسبه‌شده‌تر عمل خواهد کرد.