نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • روند سعادتمندی ایرانیان متوقف شده است

    روند سعادتمندی ایرانیان متوقف شده است

    رویدادها | 17 اسفند 1394 ساعت 14:23

    مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست گفتگوهای راهبردی مرکز بررسی‌های استراتژیک گفت: روند سعادتمندی ایرانیان متوقف شده است. نتایج محاسباتی شاخص سعادت نشان می دهد که از اوایل دهه هفتاد، شاخص سعادتمندی ایرانیان تفاوتی نکرده است.