نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • ابعاد نظام تامین اجتماعی سوئیس

    ابعاد نظام تامین اجتماعی سوئیس

    نویسنده: میثم کریمخانی |

    نظام‌های پرداخت و بیمه سلامت | 30 بهمن 1396 ساعت 07:39

    نظام تامین اجتماعی سوئیس به حوزه‌های زیر تقسیم‌ می‌شود: بیمه سالمندان و بازماندگان؛ بیمه از کار افتادگی؛ بیمه سلامت؛ بیمه سوانح و بیماری‌های شغلی؛ مساعدت‌های جبران درآمد؛ بیمه بیکاری و مساعدت‌های خانواده. این انواع مختلف بیمه‌ها در سوئیس افراد را در برابر ریسک‌های اجتماعی در قالب‌های مقرری بازنشستگی، مزایای بیکاری، مساعدت‌های خانواده، و جبران هزینه‌های بیماری، زایمان یا سوانح محافظت می‌کنند.