نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • ابعاد نظام تامین اجتماعی اتریش

    ابعاد نظام تامین اجتماعی اتریش

    نویسنده: میثم کریمخانی |

    حمایت و تامین اجتماعی | 30 بهمن 1396 ساعت 10:03

    شمولیت و جامعیت نظام تامین اجتماعی می‌تواند آحاد شهروندان و در برخی مواقع ساکنان غیرشهروند را از فروافتادن به ورطه فقر یا طرد اجتماعی باز دارد و از این طریق به انسجام اجتماعی بیافزاید. دولت‌هایی که موفق می‌شوند نظام تامین اجتماعی جامع، موثر و هدفمندی را طراحی و ایجاد کنند و منابع مالی پایداری در بلندمدت برای آن پیش‌بینی کنند و نیز نظام مزبور را از فراز و فرود احزاب سیاسی دور نگه دارند، عملا با کاهش ریسک‌های نظام بازار و تخفیف و مدیریت آن به افزایش سرمایه اجتماعی کمک می‌کنند.