نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • ابعاد چهارگانه بازسازی سازمان‌های متولی طبیعت

    ابعاد چهارگانه بازسازی سازمان‌های متولی طبیعت

    نویسنده: مهدی کلاهی |

    انتظارات و مسئولیت‌ها | 8 شهریور 1394 ساعت 14:20

    آیا سازمان‌ها، اجاره‌بهای خود به محیط‌زیست را می‌پردازند؟ چگونه سازمان‌ها، بویژه سازمان‌های متولی طبیعت، بهتر می‌توانند به پرداخت این اجاره‌بها اقدام نمایند؟ این نوشتار به سادگی بیان می‌دارد که این سازمان‌ها نیاز دارند تا در چهار بُعد مختلفِ ساختاری، ذهنی، معنوی و اجتماعی دگرگون شوند تا بتوانند از طریق خدمت‌رسانی، به پرداخت اجاره‌بها بپردازند.