نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • بحران کارکردی در ساختار آموزش عالی کشور

    بحران کارکردی در ساختار آموزش عالی کشور

    نویسنده: سلمان صادقی‌زاده |

    آموزش عالی | 18 اسفند 1394 ساعت 18:10

    افزایش فزاینده و چشمگیر دارندگان مدرک دکترا در کشور ما این سؤال را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا ما با تورم مغزهای علمی جهان در کشور خود روبه‌رو هستیم یا اینکه مدرک دکترا اصولاً مانند خیلی چیزهای دیگر در کشور ما معنای منحصربه‌فردی یافته است؟ در پاسخ به این سؤال و اهمیت حاصله از آن ابتدا به بررسی کژ کارکردی‌های ساختاری در نظام آموزش عالی خواهیم پرداخت و سپس به راه‌های ترمیمی نظرخواهیم کرد.