نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • ضایعات غذایی در سطح خانوار

    ضایعات غذایی در سطح خانوار

    نویسنده: مونا پورقادری |

    غذا و تغذیه | 1 اسفند 1396 ساعت 21:26

    مطابق با گزارش‌های بین‌المللی، تقریباً یک‌سوم غذای تولیدشده در سراسر جهان به هدر می‌رود. تحلیل رفتار مصرف‌کننده با رویکردی اقتصادی می‌تواند گام مؤثری در جهت شناخت ماهیت و مدیریت پایدار ضایعات غذایی در سطح خانوار باشد.