نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • اقتصاد مقاومتی: راهکار طلایی حوزه سلامت

    اقتصاد مقاومتی: راهکار طلایی حوزه سلامت

    نویسنده: سهیلا رجایی |

    كیفیت خدمات | 24 اردیبهشت 1396 ساعت 12:57

    سلامتی و اجرای سیاست‌های بهداشتی ره‌آوردی راهبردی در عرصه سیاسی یک کشور محسوب می‌شود. تأمین سلامتی، یک وظیفه‌ حاکمیتی تلقی می‌شود و سیاستمداران باید در حوزه سلامت مردم، بدون داشتن نگاهی سیاسی و سیاست‌زده در این حوزه فعالیت کنند. آنچه در اقتصاد مقاومتی و پیوند آن با حوزه بهداشت و درمان مشاهده می‌شود، ارج‌نهادن به نیروی داخلی و حمایت همه‌جانبه از تولیدات سلامتی و ارتقادهنده‌ بهداشت عمومی و همچنین زایندگی علم داخلی در این عرصه است.