نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • سیلاب و فقر آموزشیِ رسانه ملی

    سیلاب و فقر آموزشیِ رسانه ملی

    نویسنده: محمد فشائی |

    رسانه | 21 اردیبهشت 1398 ساعت 18:14

    در این مقاله نگارنده سعی دارد ضمن پرهیز از ورود به حوزه تخصصی رسانه و علوم اجتماعی، صرفا با مروری بر ابتدایی‌‌ترین ضرورت‌‌های رسانه‌‌ای، مهم‌‌ترین ضعف‌‌های رسانه ملی کشور در آموزش مهارت مواجهه با سوانح طبیعی به عنوان یک نیاز ملی در کشوری که مستعد بروز انواع سوانح طبیعی زیان‌‌بار است را برشمارد.