نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

 • حاکمیت غذایی در مقابل امنیت غذایی

  حاکمیت غذایی در مقابل امنیت غذایی

  نویسنده: علی پزشکی |

  غذا و تغذیه | 11 اسفند 1397 ساعت 19:57

  در مقابل رویکرد نئولیبرال به امنیت غذایی که بیشتر به راه حل‌های صنعتی بزرگ و اغلب جهانی و یکدست برای تأمین نیاز غذایی مردم توجه دارد، حاکمیت غذایی با در نظر گرفتن پایداری منابع طبیعی، توجه به نقش زنان در تولیدات کشاورزی و احترام به حق انتخاب کشاورزان روستایی و جوامع بومی، ظرفیتی گسترده در مبارزه با گرسنگی در سطوح محلی تا بین‌المللی فراهم می‌کند.

 • مدل بنگاه سالم

  مدل بنگاه سالم

  حوزه‌های سیاستی | 21 آذر 1397 ساعت 22:08

  مدل بنگاه سالم (مدل مبارزه با فساد در بخش خصوصی) توسط اتاق بازرگانی تهران و با همکاری دانشگاه علم و صنعت تدوین شده و توسط نهادهای بین‌المللی معتبری مانند اتاق بازرگانی بین‌الملل تایید اعتبار شده است.

 • حقوق بین‌الملل اسلامی و کشورهای جهان اسلام

  حقوق بین‌الملل اسلامی و کشورهای جهان اسلام

  نویسنده: امیلیا جاستینا پاول |

  ساختار نظام بین الملل | 21 مرداد 1397 ساعت 17:51

  باید تأکید کرد که ظهور مفاهیم «دولت‌ملت» و «حاکمیت»، چالشی برای سنت حقوقی اسلامی پدید آورد. حقوق بین‌الملل اسلامی و عالمان مسلمان (که قواعد خاص حقوقی را استخراج می‌کنند) ناچار بودند واقعیت‌های جدید در نحوه مفهوم‌سازی روابط بین‌الملل را با فرهنگ خود تطبیق دهند. در نتیجه، همچون دوران صدر اسلام، دیالوگی مداوم بین منابع حقوقی اسلامی و روابط بین‌الملل مدرن برقرار شده است.

 • شبکه تدبیر ایرانیان: الگویی برای ارتباط رسانه، حاکمیت و مردم

  شبکه تدبیر ایرانیان: الگویی برای ارتباط رسانه، حاکمیت و مردم

  نویسنده: احسان سلطانی فر |

  حكمرانی و مردمسالاری دینی | 25 آبان 1396 ساعت 03:58

  نگارنده در مقالۀ سیاستی پیش رو با عنایت به مصالح سیاسی، هنجارها و چارچوبهای قانونی موجود در کشور، طرح شبکۀ تدبیر ایرانیان را به عنوان یک سیاست پیشنهادی برای مواجهه با وضعیت فعلی و بهبود آن استنتاج و طراحی کرده است. طرح شبکۀ تدبیر ایرانیان با همین نام مولود پژوهشی 2 ساله است.

 • بایسته‌های دولت تنظیم‌گر

  بایسته‌های دولت تنظیم‌گر

  رویدادها | 11 اسفند 1395 ساعت 12:51

  نشستِ «تنظیم‌گری و بازطراحیِ دولت» سی و سومین نشست از گفتگوهای راهبردی روزِ سه‌شنبه 5 بهمن ماه 1395 در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد. در این نشست ابتدا محمدصادق امامیان و زمانیان نتایجِ پژوهشِ صورت‌گرفته در اندیشکدۀ مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری را ارائه کردند و پس از آنها کیومرث اشتریان نکاتی را در این رابطه مطرح کرد.