نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • برنامه‌های دولت افغانستان در خودکفایی در تولید برق

    برنامه‌های دولت افغانستان در خودکفایی در تولید برق

    نویسنده: فرزاد رمضانی بونش |

    همسایگان | 30 آبان 1396 ساعت 12:06

    افغانستان می‌توانست صادرکننده انرژی برای سایر کشورهای منطقه باشد، اما هرچند صدسال پیش نخستین بنیان انرژی برق افغانستان در زمان حبیب‌الله خان در سال ۱۹۱۲ گذاشته شد، ولی بحران‌های سیاسی چند دهه اخیر در افغانستان موجب شد تا این کشور جایگاه نامناسبی در تولید، مصرف و توزیع برق داشته باشد.