نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • نگاهی جامع به تحریم های اعمالی بر ایران

    نگاهی جامع به تحریم های اعمالی بر ایران

    نویسنده: کاظم غریب‌آبادی |

    پرونده هسته‌ای ایران | 12 خرداد 1394 ساعت 10:25

    در پرتو مذاکرات سیاسی میان ایران و گروه 1+5 به منظور حل‌وفصل جامع موضوع هسته‌ای، لغو تمامی تحریم‌ها از محورهای اصلی مذاکرات محسوب می‌شود. با توجه به نظرات مختلفی که درخصوص تحریم‌ها، ماهیت و مکانیسم لغو آن‌ها ابراز شده است، در این نوشتار تلاش می‌شود تا با استفاده از منابع و داده‌های موثق، ابعاد مختلف تحریم‌های سه‌گانه و فهرست تحریم‌ها به‌دقت موردبررسی قرار گیرند.