نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • سردرگمی در مدیریت راهبردی آب

    سردرگمی در مدیریت راهبردی آب

    نویسنده: حجت میان آبادی |

    مدیریت آب | 31 اردیبهشت 1397 ساعت 17:01

    هنوز پاسخ روشن و مشخصی برای برخی از ابتدایی‌ترین سوالات مرتبط با سیاستگذاری آب در کشور در دست نداریم. برای نمونه، با توجه به وضعیت اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور پاسخ به این پرسش کلیدی هنوز هم مشخص نیست: «نقطه تعادل بین امنیت غذایی و امنیت آبی در کشور چیست؟»