نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • چالش‌های توسعه بازار بدهی در ایران

    چالش‌های توسعه بازار بدهی در ایران

    نویسنده: علی ابراهیم نژاد پوریا کبیر |

    سیاست مالی | 9 آبان 1395 ساعت 11:11

    توسعه بازار بدهی به‌عنوان یکی از ارکان نظام مالی کشور نقش مهمی در بهبود تخصیص منابع سرمایه‌گذاری و حل معضل تنگنای اعتباری دارد. در عین حال، بازار بدهی در ایران فاصله معناداری با سطح قابل قبول داشته و در مقایسه با توسعه نسبی بازار سهام کشورمان هنوز در مراحل ابتدایی رشد خود به سر می‌برد. شناخت دقیق چالش‌های توسعه این بازار در ایران می‌تواند به‌عنوان اولین گام در رشد و توسعه این بازار و نیل به نقطه مطلوب نقش مهمی داشته باشد.