نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • جریان‌سازی جنسیتی بر اساس برنامه عمران سازمان ملل متحد

    جریان‌سازی جنسیتی بر اساس برنامه عمران سازمان ملل متحد

    نویسنده: بهاره فلاحی |

    زنان | 8 اسفند 1396 ساعت 12:13

    هدف برنامه عمران سازمان ملل ایجاد انگیزه در جوامع به‌منظور بسترسازی موقعیت‌های متناسب با شایستگی زنان است، چراکه تحقق توسعه بدون حضور زنان در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی غیرممکن است. هدف از این تحقیق بررسی جریان‌سازی جنسیتی بر اساس اسناد سازمان ملل است.