نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • قطعا دمای کشور تا سال 2030 افزایش خواهد یافت

    قطعا دمای کشور تا سال 2030 افزایش خواهد یافت

    رویدادها | 23 فروردین 1395 ساعت 12:40

    هیئت‌علمی دانشگاه تهران در سخنرانی خود در مرکز بررسی‌های استراتژیک گفت: محاسبات مربوط به درصد تغییرات درآمد از آب سطحی نشان می‌دهد که در سال‌های آتی زیان بیشتری به ترتیب متوجه استان‌های خوزستان، فارس و هرمزگان خواهد بود.