نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

 • مهاجرین افغانستانی در ایران: فرصت‌ها و تهدیدها

  مهاجرین افغانستانی در ایران: فرصت‌ها و تهدیدها

  نویسنده: علی صالح‌نیا |

  هویت و مهاجرت | 29 بهمن 1396 ساعت 11:38

  در طول سال‌های پس از انقلاب، تعداد مهاجرین افغانستانی در کشور به شدت افزایش ‌یافته ‌است؛ به‌طوری‌که گاهی‌‌‌، شاهد حضور جمعیت میلیونی مهاجرین افغانستانی در کشور هستیم. در این گزارش، پس از بررسی تهدیدها و فرصت‌های موجود درباره این پدیده، پیشنهادهایی برای مواجهه با آن ارائه شده است.

 • واکاوی مسئله فقر و بیکاری با تأکید بر رویکرد طرد اجتماعی

  واکاوی مسئله فقر و بیکاری با تأکید بر رویکرد طرد اجتماعی

  نویسنده: فاطمه منصوریان |

  خروج از ركود تورمی | 24 بهمن 1396 ساعت 11:15

  سیاست‌های اشتغال در برخورد با مسئله فقر و بیکاری در ایران می‌بایست مبتنی بر رویکرد طرد اجتماعی، به سمت پیشگیری و اقدامات فعال با برآیند اصلاح خدمات ارائه‌شده، تغییر مسیر دهد.

 • آینده انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران

  آینده انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران

  نویسنده: عبدالصمد محمودی |

  توسعه پایدار | 23 خرداد 1396 ساعت 17:47

  دبی به دنبال این است در سال‌های آتی تبدیل به کم‌کربن‌ترین شهر جهان شود. در واقع، این شهر در پی این است که 7 درصد از میزان تولید خود را تا سال 2020، 25 درصد تا سال 2030 و بیش از 75 درصد تا سال 2050 به تولید انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص دهد.

 • دولت‌ها در حادثه پلاسکو مقصرند

  دولت‌ها در حادثه پلاسکو مقصرند

  رویدادها | 4 اسفند 1395 ساعت 15:05

  همه دولت‌ها در ایران در اجرای قوانین کوتاهی کرده‌اند، دولت‌ها باید مسئولیت خود را در قبال تعلیق قانون بپذیریند و گزارش ملی پلاسکو نباید به عوامل و خطاهای فردی تقلیل یابد.

 • اشتغال و تأمین اجتماعی

  اشتغال و تأمین اجتماعی

  نویسنده: زهرا کریمی |

  صندوق‌های بازنشستگی | 17 شهریور 1395 ساعت 10:10

  بدون شکل‌گیری فرصت‌های شغلی جدید، صندوق‌های تأمین اجتماعی ناپایدار می‌شوند و توان حمایت از اعضای خود را از دست می‌دهند. از سویی دیگر، بدون تأمین اجتماعی نیروی کار با عدم اطمینان نسبت به آینده مواجه است و نسبت به بنگاهی که در آن مشغول به کار است، احساس خصومت خواهد داشت، زیرا بنگاه تا نیروی کار توانمند است از تلاش او بهره‌مند می‌شود و به هنگام سالخوردگی و ناتوانی او را به حال خویش رها خواهد کرد.