نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • بازی دولت-ملت در زمینه بحران آب

    بازی دولت-ملت در زمینه بحران آب

    نویسنده: اسماعیل کاه‌کش |

    مدیریت آب | 10 اردیبهشت 1397 ساعت 16:18

    بدیهی است تا زمانی که مردم دولت را از آن خود ندانند، از ناچیزترین اقداماتی که احساس کنند باعث کمک به پیشبرد اهداف حکومت می‌‌شود، دریغ خواهند کرد، حتی اگر پای مسئله مهمی مانند کاهش منابع آبی در میان باشد که نمود آن در زندگی روزمره آن‌ها به چشم می‌‌خورد.