نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • پیش‌بینی آوارگی آب در ایران

    پیش‌بینی آوارگی آب در ایران

    نویسنده: مجید دکامین |

    خشكسالی | 11 مهر 1394 ساعت 15:21

    آب، شاید در شمار نخستین واژه‌هایی است که هر کودک ایرانی می‌آموزد و می‌خواند. ساده‌ترین واژه برای آموختن. آبی که زین پس به نظر می‌رسد خوردنش مصداق سهولت نخواهد بود. چند دهه پیش کمتر کسی فکر می‌کرد که این درگاه آموختن، ساده‌ترین واژه در ایران زمین، تبدیل به معادله‌ی چندمجهولی پیچیده‌ای شود که یقه بزرگان مملکت را سخت بگیرد و آنها را در چاره، دچار مشکل کند.