نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • مرور تجربه خصوصی‌سازی در جهان

    مرور تجربه خصوصی‌سازی در جهان

    نویسنده: عباس خندان |

    سیاست‌های اقتصاد کلان | 15 بهمن 1393 ساعت 13:55

    روش‌های واگذاری شرکت‌های دولتی به گوناگونی و تعداد کشورهایی است که دست به خصوصی‌سازی زده‌اند. کشورهای مختلف هرکدام بر اساس شرایط سیاسی و اقتصادی خود و قیدهای پیش رویشان رویکردی متفاوت به خصوصی‌سازی داشته‌اند. این گوناگونی باعث شد که تجربه این کشورها بسیار متفاوت باشد که از همین روی مرور آن‌ها و بررسی چرایی موفقیت یا شکستشان آموزه‌های فراوانی به همراه خواهد داشت. این مرور سیاستی در ادامه به بررسی تجربة کشورهای مختلف در قالب روش واگذاری بکار رفته در آن‌ها می‌پردازد.