1. خانه
  2. >
  3. مدیران

مدیر شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی

مدیر #

مدیر #

مدیر اجرایی

محمد فکری

محمد فکری

کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی

کارشناس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

تخصص‌ها: ارزیابی تاثیرات اجتماعی