1. خانه >
 2. نویسندگان
نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان
 • فرانک امیدی

  فرانک امیدی

  انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران

  تعداد مقالات: 1

 • حسین انصاری

  حسین انصاری

  دکتری علوم و مهندسی آب، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی

  تعداد مقالات: 4

  تخصص‌ها؛ مدیریت آب

 • رضا انصاری

  رضا انصاری

  دکتری مدیریت فناوری، دانشگاه اصفهان

  تعداد مقالات: 1

  تخصص ‌ها؛
  مدیریت و سیاست‌گذاری تکنولوژی و نوآوری

 • بنیامین انصاری نسب

  بنیامین انصاری نسب

  کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه آزاد هرمزگان

  تعداد مقالات: 2

 • سعید اکبری

  سعید اکبری

  کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی، دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اص

  تعداد مقالات: 2

  تخصص‌ها؛ تجزیه و تحلیل، طراحی و پیاده سازی مکانیزه بانک‌های اطلاعات بنگاه‌های تجاری

 • فواد ایزدی

  فواد ایزدی

  دکتری ارتباطات جمعی، عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

  تعداد مقالات: 1

 • سید کامران باقری

  سید کامران باقری

  دکترای مديريت نوآوری، عضو هيئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت

  تعداد مقالات: 1

  تخصص‌ها؛ مديريت نوآوری، مديريت مالکيت فکری، تجاری‌سازی فناوری

 • علی باقری

  علی باقری

  دکتری- استادیار گروه مهندسی منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس

  تعداد مقالات: 1

 • نیکنام ببری

  نیکنام ببری

  دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان

  تعداد مقالات: 15

 • شعیب بهمن

  شعیب بهمن

  دکتري علوم سياسي و روابط بين الملل، دانشگاه دوستی ملل مسکو

  تعداد مقالات: 1

 • سلیمان پاک‌سرشت

  سلیمان پاک‌سرشت

  استاد جامعه‌شناسی، دانشگاه بوعلی‌سینا

  تعداد مقالات: 6

  تخصص‌ها: ارزيابي تاثیر اجتماعي سیاست‌ها و پروژه‌ها

 • علی پزشکی

  علی پزشکی

  دانشجوی دکتری تخصصی سیاستگذاری غذا و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  تعداد مقالات: 8

 • علی پیرحیاتی

  علی پیرحیاتی

  دکتری زبان‌شناسی، دانشگاه تهران

  تعداد مقالات: 2

 • عباس تاجیک

  عباس تاجیک

  کاندیدای دکتری علوم سیاسی، دانشگاه تهران

  تعداد مقالات: 1

 • حسین تبریزنیا

  حسین تبریزنیا

  کارشناس ارشد علوم سیاسی

  تعداد مقالات: 1